Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym – aukcji na dzierżawę gruntów

Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym – aukcji na dzierżawę gruntów

Nadleśnictwo Katowice zaprasza do uczestnictwa w aukcji, której przedmiotem jest wydzierżawienie gruntów rolnych przeznaczonych do użytkowania jako ogródki rekreacyjne przy ul. Wiosennej 31 w Tychach położonych na terenie Nadleśnictwa Katowice Leśnictwo Czułów oddz. 468-o-00, 468-f-00.

Ważne zmiany w postępowaniu ofertowym

W związku z wprowadzonymi obostrzenia epidemiologicznymi na terenie kraju Nadleśnictwo Katowice przedłuża termin zgłoszenia udziału w postępowaniu ofertowym na dzierżawę działek przy ul. Wiosennej w Tychach do dnia 30.11.2020 r. Osoby zainteresowane wzięciem udziału ww. postępowaniu zobowiązane są do przesłania pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres e-mail katowice@katowice.lasy.gov.pl (skan podpisanych dokumentów):

  • Oświadczenia o przystąpieniu do postępowania ofertowego (zał. nr 3)
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 4).

Nadleśnictwo o terminie i sposobie przeprowadzenia postępowania ofertowego poinformuje zainteresowane osoby mailowo lub telefonicznie.