Wydawca treści Wydawca treści

Informowanie o przypadkach nieumyślnego zniszczenia stanowiska lęgowego wskutek prac gospodarczych

Osobą do kontaktu w sprawie informowania o przypadkach nieumyślnego zniszczenia stanowiska lęgowego wskutek prac gospodarczych na terenie Nadleśnictwa Katowice jest Grzegorz Skurczak tel. 601-892-579.