NARADA TECHNICZNO-GOSPODARCZA

W dniu 22.11.2019 r. obyła się w auli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG), stanowiąca jeden z końcowych etapów opracowania Planu Urządzenia Lasu (PUL) dla Nadleśnictwa Katowice na lata 2020-2029.

 Celem narady było przeprowadzenie analizy gospodarki leśnej za okres obowiązywania dotychczasowego Planu Urządzenia Lasu (2010 – 2019), sformułowanie nowego projektu PUL-u wraz z Programem Ochrony Przyrody oraz akceptacja Prognozy Oddziaływania na Środowisko.

Na NTG przybyli przedstawiciele Lasów Państwowych (Dyrekcji Generalnej, Regionalnej Dyrekcji, Zakładu Ochrony Lasu oraz Nadleśnictwa), Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, jednostek samorządowych, jednostek naukowych, zakładów usług leśnych, Państwowej Straży Pożarnej, mediów oraz organizacji pozarządowych, jak również przedstawiciele wykonawcy projektu planu - Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie.

 Nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice przedstawił analizę gospodarki przeszłej za ubiegłe 10-lecie, podsumowującą działalność Nadleśnictwa w tym okresie. Swój referat wygłosił również wykonawca projektu planu, w którym przedstawiony został w syntetycznej formie plan gospodarki leśnej na przyszłe dziesięciolecie 2020-2029. Każdy uczestnik narady mógł wziąć udział w dyskusji na temat przedstawionego projektu planu oraz zgłaszać swoje ewentualne uwagi.


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa lasów

Mapa lasów