Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym – aukcji na dzierżawę gruntów

Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym – aukcji na dzierżawę gruntów

Nadleśnictwo Katowice zaprasza do uczestnictwa w aukcji, której przedmiotem jest wydzierżawienie gruntów rolnych przeznaczonych do użytkowania jako ogródki rekreacyjne przy ul. Wiosennej 31 w Tychach położonych na terenie Nadleśnictwa Katowice Leśnictwo Czułów oddz. 468-o-00, 468-f-00.


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa lasów

Mapa lasów