Aktualności Aktualności

Powrót

Jesteśmy takie dzięki leśnikom

Jesteśmy takie dzięki leśnikom

Rozumiemy, że temat prac hodowlanych na terenie Leśnictwa Murcki jest dla mieszkańców istotny, nie pozwolimy jednak aby nasza praca na rzecz śląskich lasów była przedstawiana w sposób nieprawdziwy. Należy pamiętać, że obecna forma śląskich lasów jest zasługą prac wielu pokoleń leśników począwszy od czasów Księstwa Pszczyńskiego po czasy współczesne. To właśnie śląscy leśnicy przez wiele lat odbudowywali drzewostany zniszczone na skutek przemysłu.

Jako zarządca lasów wśród różnych działań na pierwszym miejscu kierujemy się dbałością o stan zdrowotny drzewostanów. Hodowlane aspekty są priorytetem, a w wyniku ich realizowania pozyskiwane jest drewno wykorzystywane zgodnie z jego jakością, m.in.  dostarczamy surowiec drzewny wysokiej jakości do polskich producentów mebli.

Prace jakie planujemy wykonać w tych drzewostanach mają na celu zainicjowanie naturalnych procesów jakim jest stopniowa wymiana pokoleniowa w okresie 30-40 lat. Istniejący tu drzewostan już wkracza w fazę rozpadu. Planowane jest usunięcie tylko części drzew ok 10% a w ich miejscu zainicjowane zostanie nowe pokolenie drzew, takie działania tj. stopniowe usuwanie części drzew a następnie odnowienie lasu w małych grupach powoduje, że lasy gospodarcze tj. odnawiane przez leśników są postrzegane przez społeczeństwo jako lasy naturalne. Istotną rzeczą jest również to, że przez usuwanie starych drzew podatnych na uszkodzenia podczas silnych wiatrów zapewniamy bezpieczeństwo osobom korzystającym z lasów.

Należy pamiętać, że drewno jako surowiec.m.in. do budowy domów drewnianych czyli tych najbardziej ekologicznych pochodzi właśnie z lasu a ilość pozyskania drewna jest ściśle ograniczona przez Plan Urządzenia Lasu. Nadleśnictwo Katowice aktualnie pozyskuje tylko 60 % przyrostu masy drzewnej (dla porównania w Niemczech pozyskuje się 85% przyrostu, a w Skandynawii 100%), więc ilość biomasy drzewnej w naszej okolicy każdego roku zwiększa się zapewniając produkcję tlenu i oczyszczanie powietrza. W ramach trwałej zrównoważonej gospodarki leśnej utrzymujemy  poprzez przebudowy średni wiek drzewostanów który powinien oscylować gdzieś w połowie wieku dojrzałości rębnej dominującego gatunku w drzewostanie. W roku 1970 średni wiek drzewostanów wynosił w naszym nadleśnictwie 47 lat, w roku 2010 już 59 lat a w roku 2020 wyniósł  67 lat.

Nadmienić należy, że zapas drewna w lasach Nadleśnictwa Katowice od początku lat 70 wzrósł blisko 3 krotnie (z 1 192 000 m3 do 3 368 000 m3), tak samo zasobność czyli ilość biomasy drzew liczonej w m3/ha grubizny (z 89 m3/ha do 250 m3/ha) co wskazuje na prowadzoną racjonalną i przede wszystkim odpowiedzialną gospodarkę.


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa lasów

Mapa lasów