Aktualności Aktualności

Powrót

Załatwianie osobiste spraw na terenie biura Nadleśnictwa

Załatwianie osobiste spraw na terenie biura Nadleśnictwa

Załatwianie osobiste spraw na terenie biura Nadleśnictwa.

Algorytm postępowania.

Obowiązuje od 30.07.2020 r.

 

  1. Załatwianie spraw osobiście w biurze Nadleśnictwa Katowice, następuje po telefonicznym umówieniu spotkania w sekretariacie Nadleśnictwa pod numerem tel. 32 25 25 141.
  2. Petent oczekuje na spotkanie z osobą prowadzącą sprawę z ramienia Nadleśnictwa przed wejściem głównym.
  3. Osoby nie będące zatrudnione w Nadleśnictwie Katowice wchodzą na teren biura w maseczce i po zmierzeniu temperatury przez osobę wpuszczającą. W trakcie wejścia należy zdezynfekować ręce.
  4. W trakcie przemieszczania się obowiązuje zachowanie dystansu pomiędzy osobami, co najmniej 1,5 metra.
  5. Umówione spotkania odbywają się w holu głównym na parterze, w wyznaczonym do tego miejscu, po poinformowaniu przez sekretarkę osoby prowadzącej merytorycznie sprawę. 
  6. Toaleta dla osób załatwiających sprawy znajduje się na parterze budynku, w holu głównym.
  7. Za osobę postronną wpuszczoną do budynku biura Nadleśnictwa, odpowiada osoba przyjmująca petenta i prowadząca sprawę merytorycznie.
  8. Zabrania się korzystania osobom postronnym z urządzeń biurowych Nadleśnictwa (ksero, bindownice, niszczarki itp).
  9. Zabrania się osobom postronnym poruszania po budynku biura, poza wyznaczoną strefą.

Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa lasów

Mapa lasów