Wydarzenia Wydarzenia

Dąb Wolności w Katowicach

W dniu 12 czerwca 2014r. Prezydent RP Bronisław Komorowski w asyście Piotra Litwy - Wojewody Śląskiego, Mirosława Sekuły - Marszałka Województwa Śląskiego, Piotra Uszoka - Prezydenta Miasta Katowice, Dominika Abłamowicza - Dyrektora Muzeum Śląskiego oraz Kazimierza Szabli Dyrektora RDLP w Katowicach, posadził jeden z dwudziestu pięciu Dębów Wolności.

W sadzeniu uczestniczył również Bogdan Gieburowski - z-ca Dyrektora RDLP w Katowicach ds. gospodarki leśnej oraz katowiccy leśnicy: Tadeusz Norman - Nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice, Grzegorz Skurczak i Bolesław Bobrzyk - Inżynierowie Nadzoru, leśniczowie: Aleksander Zakrzewski, Mirosław Żebrowski, Artur Sosiński, Czesław Greń i Cezary Wolny, a także Tomasz Kurek, Sławomir Forystek, Katarzyna Mielnicka i Henryk Szerszeń.

Prezydent na początku zaznaczył - "... to nie lipa, to dąb - solidny, mocny i jeszcze porządnie zasadzony." Podkreślił, że "sadzimy dąb w miejscu, gdzie wolność zagospodarowujemy dobrze. (...) Jestem bardzo dumny i wdzięczny z tego powodu, że możemy ten dąb zasadzić na tle niezwykłej architektury, niezwykłej instytucji, która powstaje tutaj - na Śląsku, w Katowicach, dzięki wykorzystaniu tego ogromnego rezerwuaru siły, energii, także i możliwości finansowych, które są stworzone przez członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Jestem pewien, że to miejsce będzie służyło wielu sprawom, dobrym sprawom, Katowicom, całemu Śląskowi i całej Polsce"

 

Dęby Wolności

W 2014 roku Kancelaria Prezydenta RP oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe podjęły inicjatywę posadzenia w różnych miejscach kraju „Dębów Wolności" upamiętniających odzyskanie przed 25 laty suwerenności przez nasz narów w historycznych, czerwcowych wyborach 1989 roku. Pomysł odwoływał się do spontanicznego sadzenia „Dębów Niepodległości" w latach 1918 -1928, kiedy to w celu upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości społeczeństwo wraz z leśnikami sadziło w miastach, miasteczkach i wsiach dęby, które przetrwały nierzadko do naszych czasów jako prawie stuletni świadkowie tamtych wydarzeń. Dziś są swoistym wotum dziękczynnym naszych przodków za przywróconą niepodległość, wymownym świadectwem pięknych, patriotycznych postaw jednoczących Polaków we wspólnym dziele.

Akcja sadzenia „Dębów Wolności" została wpisana w obchody jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych – jednostki powstałej w 1924 roku, wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, istniejącej do dziś i gospodarującej w lasach należących do skarbu państwa.