Wydarzenia Wydarzenia

Finał konkursu "Moje przyrodnicze Katowice"

W dniu 7 grudnia 2016r. w Studiu Koncertowym Radia Katowice odbyło się podsumowanie i uroczyste zakończenie konkursu na najlepszą ilustrowaną książkę przyrodniczą dla dzieci dotyczącą Katowic. Złożone w konkursie prace miały bardzo różnorodne formy. Dzieci przygotowały książki obrazkowe, komiksy, foldery, ilustrowane opowiadania.

Konkursowe jury i tym razem nie miało łatwego zadania. Komisja w składzie: Barbara Lampart (Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice), Karina Trząski i redaktor Maciej Bakes (Polskie Radio Katowice), dr Maja Głowacka (Prezes Pracowni Edukacji Żywej) oraz Bolesław Bobrzyk (Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice) spośród ponad 70 prac, zdecydowała się nagrodzić aż pięć prac, a pięć kolejnych wyróżnić.

Finał rozpoczął się tajemniczo - w studiu przygasły światła, z głośników popłynął cicho "leśny koncert", a opowieść o lesie rozpoczął dr Bogdan Ogrodnik - viceprezes PEŻ. Ten kto na chwilę zamknął oczy, mógł przenieść się do tętniącego życiem lasu. Było też podsumowanie wspólnych wypraw i oczywiście ogłoszenie wyników. Członkowie jury pogratulowali wysokiego poziomu prac i umiejętności uczestników konkursu dostrzegania bardzo wielu elementów otaczającego nas środowiska.

Laureatom wręczono nagrody, a każda szkoła uczestnicząca w programie dodatkowo od katowickich leśników otrzymała karmnik wraz z zapasem nasion dla naszych skrzydlatych przyjaciół oraz ścienną mapę lasów Polski z opisami poszczególnych Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i opisem Nadleśnictwa Katowice.

Po części oficjalnej znalazł się również czas na naukę - nasi edukatorzy Marta Hejno i podleśniczy Mariusz Olejniczak, a także Alicja Kloczkowska, Agata Kloczkowska, Izabela Skowronek, Bogdan Ogrodnik i Maja Głowacka z PEŻ, przeprowadzili zajęcia, podczas których dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę, wykazać się zdolnościami plastycznymi i różnymi umiejętnościami cechującymi dobrego "obserwatora przyrody". Dzieci mogły zobaczyć studio nagraniowe i poznać historię katowickiego radia.

Na zakończenie finału pojawił się niespodziewany gość - Święty Mikołaj. Uczestnicy konkursu otrzymali mikołajkowe upominki, a potem  bawili się razem z Mikołajem.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom bardzo dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.