Wydarzenia Wydarzenia

Katowiccy leśnicy na Apimondii, Kijów - 29.09. - 04.10.2013r.

Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach, który od wielu lat współpracuje z nadleśnictwami RDLP w Katowicach – m.in.: z Nadleśnictwem Katowice w zakresie edukacji, szkoleń, zorganizowania trutowiska w Murckach i lokalizacji pasiek w lasach, oraz Nadleśnictwem Wisła na terenie którego znajduje się trutowisko (Wisła – Łabajów), wspólnie z katowickimi leśnikami przygotował stoisko wystawowe na Międzynarodowej Konferencji APIMONDIA 2013.

Na międzynarodowej arenie zaprezentowaliśmy dorobek  Lasów Państwowych z zakresu wprowadzania (powrotu) pszczoły do środowiska leśnegooraz zasygnalizowaliśmy, że powrót pszczoły do lasów może być jednym ze sposobów zmniejszenia zagrożenia ginięcia tego gatunku na świecie. Prezentowaliśmy działania Lasów Państwowych mające na celu odtwarzanie tradycyjnego bartnictwa oraz edukację prowadzoną przez LP w tym zakresie.

Sławomir Forystek – specjalista SL ds. edukacji przyrodniczo – leśnej za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych promował osiągnięcia białostockich leśników w zakresie odtwarzania bartnictwa i realizacji programu „Wracam do barci", a także prowadził działania edukacyjne, w zakresie związku pszczoły miodnej z lasem i znaczenia pszczół w środowisku naturalnym.

W ciągu kilku dni przygotowane stoisko wystawowe odwiedziło wiele tysięcy gości z całego świata.