Wydarzenia Wydarzenia

Leśnik Społecznikiem Roku 2016

Już po raz piąty w stolicy naszego regionu wręczono „Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej" za wykazanie się szczególnym zaangażowaniem w działalności na rzecz innych.

300-tysięczne miasto, centrum największej aglomeracji przemysłowej Polski, ma wiele różnego rodzaju problemów - gospodarczych, komunikacyjnych, środowiskowych i społecznych. Rozwiązywanie i likwidacja tych ostatnich, wspólnie ze społecznikami oraz działającymi na Śląsku organizacjami pozarządowymi, to jeden z priorytetów włodarzy miasta. W 2012 roku Prezydent Miasta Katowice ustanowił Nagrodę im. Józefa Kocurka, przyznawaną za wykazanie się szczególnym zaangażowaniem w działalności społecznej na rzecz mieszkańców miasta.

Józef Kocurek, jak wspominają jego przyjaciele, zawsze pamiętał o potrzebach innych i śmiało angażował się w lokalne inicjatywy. "Swoją pracowitością, sumiennością i rozbrajającą wręcz skromnością zaskarbił sobie powszechny szacunek i sympatię. Takich ludzi jakże rzadko mamy szczęście spotykać na drodze naszego życia. Twierdzę wręcz, że Józef Kocurek był uosobieniem naszych najlepszych, śląskich tradycji, kimś z kim nie tylko chce się pracować, ale i spędzać wolne chwile" wspomina Piotr Uszok, wieloletni Prezydent Miasta Katowice.

W 2016 roku społecznikiem roku został Bolesław Bobrzyk zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice. Nagrodę wręczył Marcin Krupa Prezydent Katowic, podczas dorocznego spotkania z organizacjami pozarządowymi. Wyróżnienie za działania społeczne otrzymali pracownicy Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

czytaj:
https://www.katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=2174&ListID={D5DEA5D0-1093-414A-AB2A-4A83B293CB9E}
https://www.facebook.com/Pe%C5%82nomocnik-Prezydenta-M-Katowice-ds-Organizacji-Pozarz%C4%85dowych-1691709541045047/?pnref=story