Wydarzenia Wydarzenia

Światowy Dzień Lasu w Śląskim ZOO

Katowiccy leśnicy, wzorem ubiegłego roku, prezentowali bogactwo polskich lasów podczas Światowego Dnia Lasu obchodzonego w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.

O roli i pracy leśnika, znaczeniu lasu dla człowieka i gospodarce leśnej rozmawialiśmy z dziećmi i młodzieżą uczestniczącymi w obchodach tego święta. Należy podkreślić, że Polska może się chwalić swoimi lasami - lesistość wzrosła z 20% do ponad 29% w ciągu ostatnich 70 lat , zasobność, czy średni wiek są coraz wyższe. To jak dzisiaj wyglądają lasy, jest także wynikiem prowadzonej przez ostatnie dziesięciolecia gospodarki leśnej. Lasy są nie tylko domem dla niezliczonych organizmów żywych. Stanowią miejsce, które w szczególny sposób wpisuje się w życie człowieka.