Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI BMW i3

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI BMW i3

Nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki BMW i3

Stan pojazdu Dobry
Marka: BMW
Model: i3 MR `18 I01
Wersja 94Ah Aut.
Nr Identyfikacyjny VIN WBY7Z210907B33671
Rok produkcji 2018
Silnik Elektryczny
kW 125,00
Data pierwszej rejestracji 28.09.2018 r.
Numer rejestracyjny SK 174SM
Przebieg 29 501 km
Przegląd 02.12.2024
Ubezpieczenie 03.01.2025
Koło 19
Skrzynia Automatyczna

Cena 54 090,00 ZŁ brutto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

1. Pojazd można oglądać w Nadleśnictwie Katowice - 40-754 Katowice ul. Kijowska 37b , po uzgodnieniu telefonicznym tel. 501481067 od 18.07.2024r. do 29.07.2024 r. w godz. 08:00 do 14:30 .

2. Warunki przetargu określone są, poza niniejszym ogłoszeniem, w szczegółowym opisie zamówienia, formularzu ofertowym, projekcie umowy sprzedaży, z którymi należy zapoznać się w siedzibie Nadleśnictwa lub na stronie internetowej, z której można pobrać dokumenty : https://katowice.katowice.lasy.gov.pl/

3. Otwarcie ofert odbędzie się 30.07.2024r. o godz. 12:00 w budynku biurowym Nadleśnictwa,

4. Wymagane wadium w kwocie: 5 409,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta dziewięć złotych 00/100) należy wpłacić: do dnia 29.07.2024r. na rachunek Bankowy 74 1600 1462 1016 7762 0000 0003 w banku BNP PARIBAS. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium do przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu BMW i3 „