Kontakty Kontakty

Siedziba PGL LP Nadleśnictwo Katowice
PGL LP Nadleśnictwo Katowice
+48 32 25 25 141

ul. Kijowska 37b

40-754 Katowice

 

NIP 634 000 36 96

 

Godziny urzędowania n/jednostki:

Od poniedziałku do piątku od 7.00-15.00

 

Nadleśniczy
Stanisław Jeziorański
+48 32 25 25 141
Zastępca Nadleśniczego
Grzegorz Skurczak
+48 32 25 25 141
Główna Księgowa
Martyna Szyc-Kozerska
+48 32 25 25 141
Sekretarz
Kamila Michalska
+48 32 25 25 141

Dział Gospodarki Leśnej

Alicja Słuchocka
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. szkód górniczych i lasów niepaństwowych
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *335
Bartosz Kryk
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: *48 32 252 51 41 wew. *334
Katarzyna Poloczek
Specjalista ds. użytkowania lasu i marketingu
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *333
Katarzyna Mielnicka
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: +48 32 252 51 41 wew. *336

Dział Finansowo-Księgowy

Gabriela Morawiec
Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *614
Małgorzata Leśniak
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *613
Elżbieta Grzelak
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *612
Weronika Gucki
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *615

Dział Administracji

Małgorzata Niwa
Sekretarz - zastępstwo
Tel.: +48 32 252 51 41 wew. *674
Monika Wojewodzic
Specjalista ds. administracji i zamówień publicznych
Tel.: +48 32 252 51 41 wew. *674
Jacek Marzec
Administrator SILP, Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki towarowej
Tel.: +48 32 252 51 41 wew. *571
Kamila Spanowska-Adamek
Specjalista ds. administracji i BHP
Tel.: +48 32 252 51 41
Marta Hejno
Specjalista ds. administracji
Tel.: +48 32 252 51 41

Kadry - stanowisko samodzielne

Jolanta Spanowska
Starszy Specjalista ds. kadr
Tel.: +48 32 252 51 41 wew. *131

Inżynierowie Nadzoru

Bolesław Bobrzyk
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *218 , +48 607-468-126
Aleksander Zakrzewski
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *219, +48 605 432 313

Straż Leśna

Tomasz Kurek
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *202 , +48 605-591-138
Mariusz Rolnik
Strażnik Leśny
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *201, *48 605 100 221
Krzysztof Kulikowski
Strażnik leśny
Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *201, +48 605-100-227

Leśne Pogotowie

Jacek Wąsiński
Podleśniczy
Tel.: +48 605-100-179

Osoba upoważniona do kontaktu z mediami

Czesław Greń
Rzecznik Prasowy, Leśniczy
Tel.: +48 605 100 212