Obiekty edukacyjne

W dniu inauguracji roku akademickiego 2015/2016, tj. 7 października 2015 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach otwarto ścieżkę drzew polskich „UniEKO". Ścieżkę tworzy pięć gatunków polskich drzew iglastych oraz jeden gatunek drzewa liściastego. Oświetlana jest lampami typu LED zasilanymi panelami solarnymi, zlokalizowanymi na pylonach informacyjnych wzdłuż ścieżki.

Oferta edukacyjna

W dniu 7 grudnia 2016r. w Studiu Koncertowym Radia Katowice odbyło się podsumowanie i uroczyste zakończenie konkursu na najlepszą ilustrowaną książkę przyrodniczą dla dzieci dotyczącą Katowic. Złożone w konkursie prace miały bardzo różnorodne formy. Dzieci przygotowały książki obrazkowe, komiksy, foldery, ilustrowane opowiadania.