Wirtualne wycieczki i prezentacje

Lasy Nadleśnictwa Katowice spełniają rolę terenów sobotnio-niedzielnego wypoczynku miejscowej ludności oraz rekreacji i edukacji ekologicznej młodzieży szkolnej.