Powrót

Uroczysko Buczyna

Uroczysko Buczyna

Przyroda tego terenu od wielu dziesięcioleci podlega szkodliwym wpływom działalności człowieka. Eksploatacja węgla kamiennego, zanieczyszczenia z pobliskich zakładów przemysłowych, a do 2 wojny światowej również wypas kóz i świń odcisnęły swoje piętno. Jednak tutaj potęga drzew zwyciężyła, a z nią cały skomplikowany ekosystem, który oczywiście podlega ciągłym zmianom, lecz jednak nadal trwa.

Uroczysko Buczyna jest to obszar na terenie miasta Chorzowa o powierzchni łącznej 65,32ha, położony w Leśnictwie Panewnik obrębu Panewnik. Utworzony został Uchwałą nr XLIX/663/2001 Rady Miasta Chorzów z 27.12.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 2/02, poz. 76). Najcenniejszą wartością przyrodniczą tego terenu są starodrzewy bukowe w wieku 130 –170 lat, wśród których jest kilkanaście drzew o wymiarach zbliżonych do pomnikowych. Ze względu na położenie w niewielkiej odległości od terenów miejskich ma szczególne znaczenie dla mieszkańców Chorzowa, Katowic, Rudy Śląskiej.