Wydawca treści Wydawca treści

„Dolina Rzeki Jamny”

„Dolina Rzeki Jamny” zajmująca obszar na terenie miasta Mikołów. Obejmuje grunty leśnictwa Zadole obrębu Panewnik część oddziałów 78, 86, 94, 95, 95A, 102 o powierzchni 23,98ha.

Utworzony został Uchwałą nr LVIII/848/2002 Rady Miejskiej Mikołowa z 20.08.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 68/02, poz. 2462) w celu ochrony wyjątkowych i cennych fragmentów krajobrazu naturalnego. Jest to teren o wysokich walorach krajobrazowych; wijący się, kręty potok płynie głęboką doliną, w której występują dobrze zachowane płaty łęgu olszowo-jesionowego i kilkanaście gatunków roślin chronionych lub rzadkich na terenie województwa, a wśród nich: wawrzynek wilcze łyko, skrzyp olbrzymi, widłak goździsty.