Wydawca treści Wydawca treści

Lasy niepaństwowe

Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa zajmują ok. 8,9% całkowitej powierzchni lasów w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa.

    Rozmieszczenie lasów niepaństwowych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa charakteryzuje się dużą nieregularnością. Najwięcej lasów prywatnych jest w północnej części zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa (obręb Murcki oraz obręb Panewnik). Stanowią one przeważnie małe kompleksy położone przy kompleksach lasów Nadleśnictwa, zajmujące powierzchnię do kilkunastu hektarów, porozrzucane nieregularnie, tylko nielicznie występują większe kompleksy (m. Zabrze).
    Nadleśnictwo Katowice sprawuje nadzór nad gospodarką leśną prowadzoną w lasach nie stanowiących własności skarbu państwa na zlecenie prezydentów miast oraz starostw powiatowych, w ramach 12 obwodów nadzorczych obejmujących 282,8753 ha. Sprawy sprawowania nadzoru nad lasami niepaństwowymi regulują stosowne porozumienia.