Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

  

Lasy konurbacji górnośląskiej z uwagi na gęstość zaludnienia narażone są na powstawanie pożarów. Stąd w Nadleśnictwie Katowice musi sprawnie działać system ochrony przeciwpożarowej, na który składają się:

  • punkt alarmowo-dyspozycyjny (PAD) w Nadleśnictwie,
  • 2 wieże p-poż w leśnictwach Reta i Murcki,
  • patrole naziemne Służby Leśnej,
  • obserwacja lotnicza,
  • dyżury domowe kierownictwa nadleśnictwa.

Nadleśnictwo ściśle współpracuje ze Strażą Pożarną.

W ciągu ostatnich 15 lat (1990-2004) na terenie Nadleśnictwa Katowice wystąpiło 621 pożarów na powierzchni 608 ha.

OCHRONA PRZED OWADAMI

Niektóre gatunki owadów powodują w naszych lasach istotne szkody o charakterze gospodarczym. Są to szeliniak pospolity, osnuja gwiaździsta, osnuja czerwonogłowa i zwójka zieloneczka. Mniejsze znaczenie mają cetyńce (większy i mniejszy) oraz brudnica mniszka.

W celu zwalczania osnuj rocznie przeprowadza się zabieg chemicznego zwalczania na powierzchni ok. 130 ha.

Pułapki feromonowe na cetyńce i brudnicę mniszkę wywieszane są, aby prognozować liczebność tych szkodników.

Aby wzmóc naturalne metody regulacji liczebności szkodników owadzich w lasach wywieszane są budki lęgowe dla ptaków
(około 1 tys.  nowych budek rocznie). Pozostawia się też drzewa dziuplaste. W okresie zimowym ptaki są dokarmiane.

OCHRONA PRZED ZWIERZYNĄ

Oprócz owadów istotne szkody wyrządzają niektóre gatunki zwierząt łownych, przede wszystkim jelenie, daniele, sarny i zające. W przeciągu ostatnich 10 lat większość gatunków podwoiła swoją liczebność, co spowodowało zwiększenie szkód. Najbardziej narażone są drzewka na uprawach, które jeszcze nie wyszły „spod pyska" zwierzyny. Sposobem ochrony jest zabezpieczanie drzew repelentami. Można także grodzić całe uprawy lub w przypadku modrzewia stosować palikowanie.

 

 

Informujemy, że tereny leśne Nadleśnictwa Katowice objęte są monitoringiem technicznym.

Najnowocześniejsza technika w katowickich lasach

Tym razem mowa o systemach dozoru. Powtarzające się naruszenia stanu posiadania, czy kradzieże zmuszają leśników do podejmowania coraz bardziej wyrafinowanych metod ochrony powierzonego majątku. Tereny leśne Nadleśnictwa Katowice objęte zostały stałym monitoringiem technicznym - nowoczene urządzenia pozwalają na stały dozór wielu powierzchni.