Wydawca treści Wydawca treści

Uroczysko Buczyna

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Uroczysko Buczyna”

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Uroczysko Buczyna" to pięknie zachowane fragmenty lasu o charakterze naturalnym, co stanowi zjawisko unikatowe w naszym wielce uprzemysłowionym regionie.

To obszar o powierzchni 65,32 ha, rozpościerający się na terenie administracyjnym Chorzowa, w pobliżu jego granic z Katowicami i Rudą Śląską, a stanowiący część Leśnego Pasa Ochronnego dla śląskiej aglomeracji.

Buczyna w promieniach jesiennego słońca. fot. Czesław Greń

Uroczysko porośnięte jest kwaśną buczyną niżową i związanymi z nią gatunkami roślin i zwierząt. Najcenniejszą wartością przyrodniczą tego obszaru są starodrzewy bukowe w wieku 140 - 160 lat, o obwodzie przekraczającym 200 cm. Pośród nich rośnie tam kilkanaście drzew o wymiarach kwalifikujących je do uznania za pomniki przyrody. To obszar o rzadko spotykanej w tym regionie kraju bioróżnorodności. Rosną tu tak rzadko występujące gatunki jak np.: czartawa drobna, gruszyczka mniejsza, gwiazdnica bagienna, narecznica grzebieniasta, rdestnica pływająca, wiąz szypułkowy, zachyłka oszczepowata, cienistka trójkątna oraz pływacz – roślina mięsożerna. Spośród roślin objętych ochroną spotykamy tu storczyki, a także pokrzyka wilczą jagodę. To także siedlisko rozmaitych grzybów pełniących ważna rolę w przyrodzie. Wcale bogaty jest tu także świat fauny – licznie występujące płazy (m.in. żaba moczarowa) i gady (żmija zygzakowata, padalec).

Teren uroczyska doskonale nadaje się do prowadzenia badań naukowych z zakresu botaniki, zoologii i ekologii, a w szczególności badań dotyczących funkcjonowania ekosystemu leśnego warunkach silnej antropopresji. „Buczyna" może więc stanowić swego rodzaju poligon edukacyjny zarówno dla studentów, uczniów jak i „zwykłych" miłośników przyrody.

Przez tereny uroczyska przebiega zielony szlak turystyczny („Szlak Dwudziestolecia PTTK"). Urozmaicona rzeźba terenu, zbiornik wodny, bogactwo flory i fauny – to wszystko zachęca do spacerów, tym bardziej, że dostęp do niego jest stosunkowo dogodny – uroczysko położone jest w bliskim sąsiedztwie osiedli i autostrady A4.

Interaktywna wycieczka po Uroczysku Buczyna