Aktualności Aktualności

Powrót

"Pierwsze koty za płoty"

"Pierwsze koty za płoty"

  „Cały ambaras polega na tym, żeby dwoje umiało się dogadać i tutaj nastąpiło to dogadanie - także pierwsze koty za płoty … myślę, że to nie pierwsza i nie ostatnia wspólna inwestycja„ – wspomniał Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Damian Sieber.

  Trzydziestego września nastąpiło oficjalne otwarcie pierwszego wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja ul. Zamoście w Lędzinach”, realizowanego przy współudziale Nadleśnictwa Katowice oraz Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Wyremontowane zostało niespełna 700 m nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy.  

  Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 700 tys. zł., wartość dofinansowania ze środków Lasów Państwowych wyniosła 300 tys. zł.

  Przedsięwzięcie w Lędzinach poprawi dostępność dróg dla wszystkich jej użytkowników a przede wszystkim łączy cele zarówno mieszkańców powodując poprawę dostępu do lasu i uprzyjemniając np. wycieczki rowerowe ale też korzyści osiągną Leśnicy, którzy dzięki tej drodze będą mieli czym dojechać żeby ten las zasadzić a jednym z najważniejszych zamysłów tej inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego - bo droga otwiera dostępność dla Strażaków nie tylko do pobliskiego leśnictwa ale też do dalej oddalonych kompleksów leśnych.

  „Inwestycja była oczekiwana przez mieszkańców ul. Zamoście od kilkunastu lat i nie ukrywam, że jestem bardzo usatysfakcjonowany, że dziś wieloletnie starania zwieńczyły się sukcesem a w tym momencie chciałem podziękować Lasom Państwowym - Panu Dyrektorowi oraz Panu Nadleśniczemu za to, że udało się wspólnie inwestycję zrealizować ” – takimi to słowami spotkanie zakończył Starosta Bieruńsko – Lędziński Bernard Bednorz. Średnio, co roku Lasy Państwowe w ramach wspólnych przedsięwzięć finansują remonty dróg samorządowych na kwotę ok. 82 mln zł a w skali lokalnej w granicach zasięgu RDLP Katowice jest to kwota w przedziale 2 – 4 mln zł .


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa lasów

Mapa lasów