Wydawca treści Wydawca treści

„Wzgórze Kamionka”

„Wzgórze Kamionka" jest to zespół przyrodniczo-krajobrazowy utworzony na terenie gminy Mikołów, leśnictwa Zadole, w celu ochrony walorów widokowych i estetycznych, obejmujący wydzielenia 106c, 106d, 106f, 106g, 106h o łącznej powierzchni 7,31ha. Utworzony został Uchwałą nr XXXVI/565/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.08.2005r. Jest on częściowo położony na gruntach w zarządzie N-ctwa Katowice.