Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Nadleśnictwa Katowice

Na terenie Nadleśnictwa Katowice dzisiaj przeważają siedliska lasowe. Jeszcze 40 lat temu znacznie większy był udział borów. Średni wiek lasów na naszym terenie to 59 lat, a przeciętna zasobność przekracza 200 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

  • 28 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny
  • 72 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych

Udział gatunków lasotwórczych

Obszar nadleśnictwa znajduje się w zasięgu naturalnym większości gatunków lasotwórczych Drzewostany Nadleśnictwa cechują się znacznym zróżnicowaniem gatunkowym. Najliczniejszym gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna.
Drzewostany sosnowe stanowią 39,76% powierzchni leśnej zalesionej i niezalesionej (wg gatunków panujących) oraz 43,28 % całkowitego zapasu. Drzewostany brzozowe - 23,03 % powierzchni leśnej oraz 21,02 % zapasu, a drzewostany dębowe - 21,06 % powierzchni leśnej oraz 18,72 % zapasu

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

Przeciętna zasobność drzewostanów

  • Sosna – 219 m sześc./ha
  • Brzoza - 184 m sześc./ha
  • Dąb - 179 m sześc./ha
  • Dąb czerwony - 188 m sześc./ha
  •