Hodowla lasu

Lasy Nadleśnictwa Katowice od kilkudziesięciu lat są sukcesywnie przebudowywane. W miejsce starych, uszkodzonych przez imisje przemysłowe drzewostanów, wprowadza się nowe uprawy leśne, o zróżnicowanym składzie gatunkowym.

Nasiennictwo i selekcja

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie selekcji drzew leśnych w nadleśnictwie utworzono bazę nasienną, na którą składają się drzewostany nasienne i drzewa mateczne.