Wydawca treści Wydawca treści

Nasiennictwo i selekcja

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie selekcji drzew leśnych w nadleśnictwie utworzono bazę nasienną, na którą składają się drzewostany nasienne i drzewa mateczne.

Nasiona do produkcji sadzonek zbierane są z najlepszych na naszym terenie drzewostanów, tzw. Gospodarczych Drzewostanów Nasiennych, wyznaczonych w lesie na skrajnych drzewach przerywanymi opaskami koloru żółtego. Występują u nas drzewostany nasienne następujących gatunków drzew:

• Sosny zwyczajnej – na powierzchni 98,53 ha,
• Brzozy brodawkowatej – na powierzchni 5,53 ha,
• Olszy czarnej – na powierzchni 3,22 ha,
• Buka zwyczajnego – na powierzchni 19,75 ha,
• Dębu szypułkowego – na powierzchni 15,13 ha.

      Na terenie Nadleśnictw Katowice występują również drzewa mateczne, z których materiał rozmnożeniowy pobierany jest do zakładania plantacji nasiennych, plantacyjnych upraw nasiennych i upraw testujących – tworzonych w innych rejonach kraju. Drzewa mateczne to cztery sosny zwyczajne i dwie czereśnie ptasie. Drzewa te oznaczone są ciągłymi opaskami koloru żółtego i odpowiednio zanumerowane