Położenie

Nadleśnictwo Katowice w znacznej części położone jest na obszarze Metropolii Silesia. Lasy te, pomimo usytuowania w największej aglomeracji przemysłowej Polski, charakteryzują się dużą różnorodnością i bogactwem,

Historia

Nazwa Nadleśnictwo Katowice pojawia się po raz pierwszy w 1971r. To nie jest jednak początek administracji lasów państwowych w stolicy Górnego Śląska,

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Leśne Pogotowie

„Leśne Pogotowie”to schronisko dla dzikich zwierząt, które zostało założone w 1993 roku przez leśnika Jacka Wąsińskiego, pracownika Nadleśnictwa Katowice. Ośrodek znajduje się w Mikołowie-Kamionce w woj. śląskim. Celem schroniska jest rehabilitacja i wychowanie osieroconych dzikich zwierząt, które trafiają tu z terenu całego województwa śląskiego i nie tylko.