Leśna Sala Edukacyjna

Nadleśnictwo Katowice może się pochwalić bogatymi doświadczeniami, a i sukcesami, w prowadzeniu edukacji przyrodniczo-leśnej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. O różnych aspektach - blaskach i cieniach tej naszej działalności obszerny artykuł pomieściła redakcja miesięcznika „Śląsk” w nr 2/2015. Dla wszystkich zainteresowanych publikujemy w całości ten tekst.

Ścieżki dydaktyczne

W dniu inauguracji roku akademickiego 2015/2016, tj. 7 października 2015 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach otwarto ścieżkę drzew polskich „UniEKO". Ścieżkę tworzy pięć gatunków polskich drzew iglastych oraz jeden gatunek drzewa liściastego. Oświetlana jest lampami typu LED zasilanymi panelami solarnymi, zlokalizowanymi na pylonach informacyjnych wzdłuż ścieżki.

Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka drzew polskich

W dniu inauguracji roku akademickiego 2015/2016, tj. 7 października 2015 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach otwarto ścieżkę drzew polskich „UniEKO". Ścieżkę tworzy pięć gatunków polskich drzew iglastych oraz jeden gatunek drzewa liściastego. Oświetlana jest lampami typu LED zasilanymi panelami solarnymi, zlokalizowanymi na pylonach informacyjnych wzdłuż ścieżki.

Projekt "UniEKO - utworzenie i oznakowanie ścieżki drzew polskich, pełniącej funkcje dydaktyczne i ekologiczne" jest propozycją ścieżki edukacyjnej zarówno dla mieszkańców Katowic, jak i studentów kształcących się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
Na tablicach edukacyjnych znajdują się informacje botaniczne oraz wizualizacje ich biologii i morfologii poszczególnych gatunków drzew oraz ich opis językami obszarów zainteresowań naukowych wybranych Wydziałów. Ponadto odwiedzający ścieżkę mogą zapoznać się z tematyką przebudowy drzewostanów oraz złożonych funkcji lasów pełnionych w sposób zarówno naturalny jak i poprzez umiejętną gospodarkę człowieka wykorzystującego przyrodę dla swoich potrzeb.
Projekt jest kontynuacją inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego "Alei drzew polskich", na której prezentowanych jest 13 gatunków drzew liściastych. Dzięki współpracy Nadleśnictwa Katowice z Uczelniami w mieście Katowice powstało kolejne interesujące miejsce.