Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to forma ochrony indywidualnej, która zgodnie z “Ustawą o ochronie przyrody” obejmuje pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.

 Zaliczamy do nich sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, grupy drzew, aleje, źródła, wodospady, skałki, jary, głazy narzutowe i inne. Na terenie Nadleśnictwa Katowice znajduje się 24 pomników przyrody. Są to wiekowe buki (12 szt.), oraz jesion wyniosły, klon zwyczajny, dęby szypułkowe (10 szt.) o nieprzeciętnych wymiarach. Obwody pni tych wiekowych drzew często przekraczają 300 cm.