Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to forma ochrony indywidualnej, która zgodnie z “Ustawą o ochronie przyrody” obejmuje pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.

 Zaliczamy do nich sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, grupy drzew, aleje, źródła, wodospady, skałki, jary, głazy narzutowe i inne. Na terenie Nadleśnictwa Katowice znajduje się 54 pomników przyrody. Są to wiekowe buki (35 szt.), oraz jesion wyniosły (2 szt.), klon zwyczajny (1 szt.), klon jawor (1 szt.) dęby szypułkowe (10 szt.), olsze (2 szt.), graby (3 szt.) o nieprzeciętnych wymiarach. Obwody pni tych wiekowych drzew często przekraczają 300 cm.