Rezerwat Las Murckowski

Rezerwat częściowy typu leśnego, utworzony początkowo na powierzchni 7,04 ha mocą zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 grudnia 1953 roku (M.P. nr A-1, poz. 18 z dnia 13.01.1954 r.). Rezerwat utworzono w celu zachowania, ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych, fragmentu lasu mieszanego o cechach naturalnych. Rezerwat powiększono zarządzeniem ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 10 maja 1989 roku. Obecnie rezerwat zajmuje powierzchnię 100,67 ha.

Rezerwat Ochojec

Jest to rezerwat florystyczny o powierzchni 26,77 ha, utworzony Zarządzeniem Nr 10 MLiPD z dn. 26.03.1982r. w celu ochrony zbiorowiska roślin górskich o reliktowym charakterze na Górnym Śląsku, a w szczególności stanowiska liczydła górskiego, położony w Obrębie Murcki, w Leśnictwie Ochojec.