Aktualności Aktualności

Powrót

Program „Zanocuj w lesie”

Program „Zanocuj w lesie”

Serdecznie zapraszamy wszystkich do pobytu w Nadleśnictwie Katowice. W centrum aglomeracji śląskiej przygotowaliśmy do waszej dyspozycji dwa obszary, gdzie miłośnicy bushcraftu i surwiwalu mogą aktywnie uprawiać swoje hobby bez obawy o złamanie lub naruszenie przepisów wynikających z ustawy o lasach. 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie oraz z poziomu aplikacji Mbdl android lub iOS, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru [link do regulaminu].

  2. Miejsca do rozpalania ogniska znajdują się na mapie i są zlokalizowane w Leśnictwie Imielin w oddz. 516 d, w leśnictwie Górki w oddz. 559n. Drewno na ewentualne rozpalanie ogniska należy przynieść ze sobą.

  3. Zabronione jest pozyskiwanie drewna na cele opałowe jak i do budowy schronienia.

  4. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu [link do strony]  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.

  5. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [link do strony].

  6. Z okresowymi zakazami wstępu do lasu oznaczonych tablicami z napisem „ZAKAZ WSTĘPU” wraz z wskazaniem przyczyny i terminu [link do strony].

  7. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego podawane są do publicznej wiadomości przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie  i na stronie internetowej urzędu gminy. Na oznakowany tablicami obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 

  8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link do formularza] oraz przesłanie go na adres alicja.sluchocka@katowice.lasy.gov.pl,  nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

 

Poniżej link do ankiety, która posłuży do oceny i ulepszenia programu:

http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl

 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Alicja Słuchocka Tel.: +48 32 25 25 141 wew. *335

Nadleśnictwo Katowice przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

 

 


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa lasów

Mapa lasów